CZ | EN | DE | IT

Ještě nemáte vánoční dárek!

5.11.2021

Zahájili jsme prodej zákaznických karet Potrefené husy Olomouc! Tuto zákaznickou kartu můžete přednabít libovolnou částkou od 500,-Kč výše a použít ji jako DÁRKOVÝ VOUCHER. Zákaznická karta bude v budoucnu opravňovat držitele také k čerpání různých slev a výhod, čímž násobíte hodnotu voucheru - dárku!

Informace pro majitele firem. Zákaznická karta slouží také jako vhodný benefit pro zaměstnance. Příklad: pořídíte si u nás více karet pro své zaměstnance, stanovíte limit čerpání pro Vámi určené období a limit, třeba i denní, pro jednotlivé karty. Více informací získáte u managera restaurace! 

Zpět

Ostravárna u Jubilejní

Partneři

Společnost JAROSLAV MAŠLAŇ s.r.o. realizuje projekt s názvem „Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Jaroslav Mašlaň s.r.o. za účelem zvýšení odborných dovedností a kompetencí zaměstnanců“ s reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012861

Cílem projektu je prohloubit úroveň měkkých a manažerských dovedností, obecného IT a také v oblasti technického a odborného vzdělávání. Vzdělávání proběhne celkově u 44 zaměstnanců společnosti, z toho 2 zaměstnanci jsou ve věku nad 54 let.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, s prioritní osou „Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly“