CZ | EN | DE | IT

A víte že...

11.7.2022

...Potrefená husa sídlí v domě, ve kterém byla hospoda už v roce 1869?

V Michalské (dříve Dominikánská) ulici 2 (čp. 206) se nachází trojkřídlý pravovárečný dům palácového typu s gotickými sklepy, přes­tavěný v první polovině 18. století na barokní palác s monumentální fasádou a portálem s erbem pánů Podstatských.

První známý majitel domu v roce 1443 se jmenoval Mikuláš Zews (Sews) a po něm zdědil dům v roce 1464 jeho syn Mikuláš. V roce 1466 se jako majitel domu uvádí nevlastní syn Mikuláše Zewse Purkhard Grauenoder. V držení rodiny Zewsů dům zůstal ještě dlouhá léta. Dalšího majitele známe až z roku 1568, kdy ho získal Kristián Schutz. Pan Adam Šlechta (Schlechta) z Mitenperka dům koupil v roce 1569 a v roce 1574 ho získala Markéta Bítovská ze Slavíkovic. V roce 1585 se uvádí jako majitel domu Filip Baryn- ský z Rostropic, v roce 1588 Nekeš z Landeka, v roce 1596 Jan Eckart a v roce 1606 dům koupil Ctibor Říkovský z Dobrčic na Přestavlkách a Ríkově. Od roku 1614 se uvádí jako majitelka domu Anna Woysková z Bogdenovic a v témže roce zemský fyzik dr. Matyáš Timius Lavin z Ottenfeldu. V roce 1635 se stal majitelem domu Kryštof Karel Podstatský z Prusinovic a na Veselíčku a v rukou Podstatských dům zůstal až do roku 1794. Mezi jeho majiteli se vystřídali: Jiří Valerián od roku 1651, hrabě Jiří od roku 1667, hrabě Jiří Valentin od roku 1689, hrabě František Dominik od roku 1704 hrabě Karel od roku 1720, hrabě Karel Maxmilián od roku 1745, hrabě Alois Podstatský Liechtenštejn od roku 1774 a hrabě Leopold Podstatský Liechtenštejn roku 1794. Josef Siegel dům získal v roce 1794 a Libor Hošek v roce 1804. Od roku 1805 byl dům majetkem Karoliny Hochsmannové a od roku 1907 magistrátního rady Josefa Hochsmanna. Od roku 1827 se připomíná jako majitel Vavřinec Padovec, který zde otevřel vinárnu. Tu provozoval od roku 1832 i Pavel Griebler a není vyloučeno že i Matyáš Griebler od roku 1854 a vdova po něm Josefa. V roce 1869 se uvádí jako majitel Jan Englisch, který zde měl hospodu s výčepem piva, rakouských vín a s pro­vozováním her. Jeho zástupcem byl Jan Brejník a hospoda se nazývala „Erste Pilsner Bierhalle“. Nájemcem se stal v roce 1886 Vincenc Králík. Za majitelky domu Amálie Englischové od roku 1900 se hospodě říkalo také  „U Brejníka“ nebo „U Engliše“.  Od roku 1904 se jako majitel koncese na hos­tinskou a výčepní živnost s výčepem piva, vína, likérů , výrobou a prodejem kořalky, podáváním kávy, čaje, teplých a studených jídel a provozováním her uvádí Julius Baumgarten. V roce 1908 koncesi i hospodu převzala Olmützer Sparkassa a nájemcem se stal Adolf Marschall. Od roku 1918 byl majitelem kon­cese Gustal Langer a od roku 1920 Adolf Marschall. Nájemci byli: 1921 Augusta Janalíková, 1926 František Schwarz, 1932 Václav Titze, 1935 Emil Katzen, 1940 Raimund Nasswetter, 1943 Eduard Theimer. V roce 1946 zde zřídil pověřenec UNV Bohumil Přikryl „Plzeňskou pivnici a restauraci“ s podáváním po­krmů, piva, vína, ovocného vína, pá­lenky, kávy, čaje, čokolády, teplých ná­pojů a občerstvení a provozováním her. V roce 1950 byla živnost uzavřena. V roce 1971 prostory převzaly Restau­race a jídelny Olomouc a zřídily zde Dietní jídelnu. Asi od roku 1997 je zde v provozu restaurace „U Kejklíře“. Poté zde byla čínská restaurace „Xin Gang Wan“ („V přístavu“). Od roku 2018 pak restaurace „Potrefená husa“ provozovaná firmou Mašlaň a Ripp.

ZDROJ:Miloslav Čermák: Olomoucké hospody, zájezdní hostince, hotely, vinárny a kavárny v minulosti. Olomouc 2004

rok 2018rok 2010

Zpět

Ostravárna u Jubilejní