CZ | EN | DE | IT

PF 2023

23.12.2022

Vážení zákazníci, milí přátelé,

děkujeme Vám za přízeň projevenou v uplynulém roce, během kterého jsme Vaše chuťové buňky potěšili mimo jiné i na našem stánku během Tvarůžkového festivalu, ale hlavně při pravidelných měsíčních akcích u nás v Potrefené huse. A během Svatomartinských hodů jsme Vás bez husích specialit nenechali!

Pevně věříme, že budeme součástí Vašich plánů návštěv gastronomických zařízení i během roku následujícího, ve kterém budeme pokračovat v usilovné práci vedoucí k uspokojení Vaší duše i Vašeho žaludku. Vždyť v roce 2023 oslavíme již páté narozeniny! A oslavíme je i s pravděpodobně nejlepším pečeným vepřovým kolenem ve městě! 

Přejeme Vám klidné prožití Vánočních svátků a vše nej do roku 2023!

 

Zpět

Ostravárna u Jubilejní

Partneři

Společnost JAROSLAV MAŠLAŇ s.r.o. realizuje projekt s názvem „Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Jaroslav Mašlaň s.r.o. za účelem zvýšení odborných dovedností a kompetencí zaměstnanců“ s reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012861

Cílem projektu je prohloubit úroveň měkkých a manažerských dovedností, obecného IT a také v oblasti technického a odborného vzdělávání. Vzdělávání proběhne celkově u 44 zaměstnanců společnosti, z toho 2 zaměstnanci jsou ve věku nad 54 let.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, s prioritní osou „Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly“