CZ | EN | DE | IT

O nás

Potrefená husa v Olomouci je nově otevřena od července 2018 v Paláci Podstatských z Prusínovic.

Od roku 1999 společnost Pivovary Staropramen buduje síť vlastních Značkových restaurací Staropramen Potrefená husa. Tím úplně prvním podnikem byla restaurace v Praze na Vinohradské ulici. Že sázka na tehdy revoluční myšlenku spočívající ve vybudování sítě moderních restaurací s širokou nabídkou piv v čele se Staropramenem, kvalitní gastronomií a obsluhou byla úspěšná, potvrzuje skutečnost, že podobný koncept v různých obměnách po vzoru Staropramenu začaly provozovat i konkurenční pivovarnické značky.

Tři miliony návštěv ročně a dvacet devět podniků v Praze a krajských městech v České republice. To jsou základní čísla franšízového konceptu Staropramen Potrefená husa. Příjemné a moderní prostředí, vysoký důraz na kvalitu jídel, standardizace stylu obsluhy a široká nabídka správně ošetřovaného a podávaného piva, to jsou hlavní charakteristické rysy našeho konceptu.

Zaplněná první restaurace a postupně i další ukázaly, že zájem o tento typ podniku skutečně je.

A hejno Potrefených hus se stále rozrůstalo až na současný počet. Trvale roste i množství těch, kteří do Potrefené husy přijdou posedět na jídlo či si jen dát některé z mnoha nabízených piv. Ačkoliv lidé chodí do hospod a restaurací stále méně, v Potrefených husách tento trend nezaznamenáváme, v našich podnicích je to přesně naopak. Návštěvnost Potrefených hus roste každým rokem a oproti standardu v prémiovém segmentu restaurací mají Potrefené husy i nadstandardní výtoč piva.

Situace, kdy domácí trh na poli gastronomie v několika posledních letech prochází obnovou, Husám nahrává. Koncept je na ni připraven. Hosté požadují maximální kvalitu, nápaditější nabídku jídel, sezónní akce a z pohledu nápojového lístku například i více druhů piva, která chtějí třeba i během jedné návštěvy ochutnat.

Ostravárna u Jubilejní

Partneři

Společnost JAROSLAV MAŠLAŇ s.r.o. realizuje projekt s názvem „Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Jaroslav Mašlaň s.r.o. za účelem zvýšení odborných dovedností a kompetencí zaměstnanců“ s reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012861

Cílem projektu je prohloubit úroveň měkkých a manažerských dovedností, obecného IT a také v oblasti technického a odborného vzdělávání. Vzdělávání proběhne celkově u 44 zaměstnanců společnosti, z toho 2 zaměstnanci jsou ve věku nad 54 let.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, s prioritní osou „Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly“